LDN_Vojkov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 
LDN na Vojkově je lůžkovým zdravotnickým zařízením Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, které poskytuje specializovanou ústavní péči zaměřenou především na ošetřovatelskou a rehabilitační péči u nemocných trpících déle trvajícími nemocemi.

Zaměřujeme se zejména na doléčení a včasnou rehabilitaci pacientů po prodělaných centrálních mozkových příhodách a nejrůznějších ortopedických výkonech. Těžiště léčby je především v odborném ošetřovatelství a rehabilitaci. Cílem léčebné rehabilitace je dosažení jak co nejlepší úpravy hybného systému, tak i soběstačnosti pacienta.

Kapacita léčebny je 100 lůžek. 

Veškerá zdravotní péče poskytovaná v LDN na Vojkově je hrazená zdravotními pojišťovnami.

Primářem zařízení je MUDr. Jiří Med, který je zároveň pověřen řízením organizace.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky